V rámci plnění preventivního programu na naší škole proběhly v průběhu prosince a ledna besedy žáků s pracovnicemi Střediska výchovné péče Kroměříž. Cyklus započal již 8. prosince, kdy Mgr. Lenka Chytilová besedovala s žáky 1. ročníku na téma šikana. V úterý 12. prosince pak Mgr. Lenka Černochová diskutovala s žáky kvart o bezpečném užívání internetu. Závěr prosince patřil opět tématu prevence šikany, kterému se Mgr. Lenka Černochová věnovala tentokrát v primách. Cyklus spolupráce Gymnázia Kroměříž s SVP pro tento školní rok uzavřela beseda s žáky sekund. Proběhla ve čtvrtek 4. ledna a její náplní byla problematika rasismu a xenofobie.

Akce splnily očekávání – především svým zajímavým obsahem a aktuálností. Nově získané informace žáci jistě využijí jak v dalším vzdělávání, tak i v praktickém životě.

Mgr. Michal Kříž