Naše škola se v rámci přípravy žáků na zkoušky DSD věnuje také soutěžním debatám v německém jazyce Jugend debattiert international. Nejinak tomu bylo i v tomto roce a 24. 4. se naši studenti Natálie a Jakub zúčastnili oblastního kola soutěže, které se konalo na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci. Tématem tohoto kola bylo Sollen in den Schulen Notenbewertungen durch Lernentwicklungsberichte ersetzt werden?, neboli kroužilo se kolem myšlenky nahrazení školních známek slovním hodnocením. V konkurenci účastníků z Olomouce a Ostravy se našim zástupcům postoupit do dalšího kola nezdařilo, příprava na JDI s sebou ovšem přináší mnoho dovedností, které každý využije i v praktickém životě. Našim zástupcům tedy náleží velké poděkování a bude skvělé, pokud se i v následujících letech bude naše škola moci této přínosné aktivity účastnit.