Krajská hospodářská komora Zlínského kraje umožňuje studentů 2. a 3. ročníků gymnázií formou exkurze v průmyslově vyspělé regionální firmě získat informace o atraktivních technických profesích, o potřebných znalostech a dovednostech k výkonu profese i doporučení, jaký obor na VŠ studovat, či jaké mohou zastávat profese ihned po ukončení SŠ vzdělání.