Školní rok 2017-2018 se stal na našem gymnáziu rokem vzniku nové tradice. Studenti prvních ročníků vyššího i nižšího gymnázia budou od letošního roku přijímáni do studentského stavu oficiální ceremonií – imatrikulací. Historicky první imatrikulace v novém formátu proběhla ve dnech 10., 11. a 12. října. Slavnostní ceremoniál organizovaný studentským parlamentem za podpory ředitele školy a pedagogického sboru předcházel následnému programu, který pro své nové kolegy studenty připravili kvarty a 2.A. Během zábavně soutěžního programu se primáni a prváci seznámili s budovou gymnázia, se studenty pořádajících tříd a hlavně sami se sebou. Díky patří všem, kteří se na úspěchu nově vzniklé tradice podíleli. Pro nové gymnazisty, jak věříme, to bude příjemná vzpomínka na začátek jejich studia.

Eliška Franková