Bylo totiž matematické. Dvojici vždy tvořila jedna karta s mnohočlenem a druhá karta obsahovala mnohočlen v rozkladu na součin. Nejdříve jsme se ve skupinách seznámili s dvojicemi karet, vyzkoušeli hru a pak jsme přistoupili k souboji družstva dívek a chlapců. Protože se ozvalo zvonění, vítěz nebyl vyhlášen. Snad někdy příště.