V rámci předvánočních aktivit se vydali studenti 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia na historickou exkurzi do Olomouce.

Prošli jsme kolem hradebního systému Bezručovými sady, Michalským výpadem se zastavili u secesního skvostu vily Primavesi a kolem kostela sv. Michala došli na náměstí. Ten však nebyl naším hlavním cílem. My jsme směřovali ke katedrále a především do Arcidiecézního muzea umístěného v bývalé rezidenci olomouckých kapitulních děkanů u katedrály sv. Václava. Je to jedna z mála institucí, které se zabývají výhradně sbírkovými předměty duchovní a liturgické povahy. Zároveň je možné nahlédnout do podzemí a ukázat, jak se celé místo v průběhu věků proměňovalo od románských počátků až po současnost.

Po takto náročném dopoledni muselo následovat neméně náročné odpoledne věnované vánočním trhům a nakupování. A jako by nás i počasí chtělo odměnit, začalo sněžit. Věříme, že si každý z tohoto dne něco odnesl. Určitě hodláme v podobných exkurzích pokračovat.