Na hale ve Štěchovicich se uskutečnil poslední tělocvik maturitní třídy 8.A formou florbalového turnaje. O oblíbenosti sportování studentů svědčí i skutečnost, že si chlapci na rozloučení s tělesnou výchovou připravili dresy GHP - gympl, hala, posilovna.