Kvartáni naší školy si uplynulý školní rok vyzkoušeli práci na mezinárodním projektu. Se svými polskými spolupracovníky se po celý rok věnovali různým aspektům problematiky péče o zvířata bez domova. V prvním pololetí se účastníci projektu seznámili, představili své školy, zdokonalili se v zásadách internetové bezpečnosti, vytvořili logo projektu a také uspořádali finanční sbírku, jejímž výtěžkem podpořili místní zvířecí útulek. V jarní části pak v mezinárodních týmech zpracovali postery, infografiky, články a dokonce společný příběh na téma zvířat bez domova. Komunikačním prostředkem byl anglický jazyk.