Na prezentaci mezinárodního vzdělávacího projektu „Cumorah Academy“ byli v pátek 3. března 2023 pozváni do auly studenti 2. a 3. ročníku, sexty a septimy naší školy. Mr. Iain Saunders, ředitel Cumorah Academy, poutavou formou tento projekt představil a nastínil benefity, které může jeho absolvování přinést. Diskutovalo se na témata, která jsou pro studenty vyššího gymnázia velmi aktuální: „Jak se cítíte jako budoucí absolventi středních/vysokých škol připraveni ke vstupu na trh práce?“ „Jak kvalitní je vaše jazykové vybavení pro mezinárodní byznys?“ nebo „Jaké základy si potřebujete osvojit k nastartování a k úspěšné realizaci podnikatelského záměru?“

Veškerá komunikace přednášejícího a našich studentů probíhala v britské angličtině (Mr. Saunders pochází z Manchesteru v Severozápadní Anglii, ale se svou rodinou již delší dobu bydlí v České republice).

Exkurzi nazvanou „Four Days in Cumorah Academy“ může omezený počet našich studentů absolvovat v posledním červnovém týdnu tohoto školního roku při splnění podmínek, které v této prezentaci zazněly.

Tomáš Mikulenka