Studenti, pojďte si společně připomenout události, které v roce 1989 vedly k pádu totality v naší zemi, a poděkujte za 30 let svobody.

Dostavte se 15. listopadu o velké přestávce do auly Gymnázia Kroměříž a symbolicky na 30 sekund zacinkejte klíči.  Přidejte se tak ke školám po celé republice a vzpomeňte na 30. výročí sametové revoluce a její odkaz. Na svobodě a demokracii totiž velmi záleží i dnes!