Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se obě sexty našeho gymnázia zúčastnily exkurze do Hvězdárny Valašské Meziříčí. Tamější pracovníci pořádají v rámci výukových projektů sérii odborných fyzikálních přednášek spolu s prohlídkou kopule hvězdárny a pozorováním Slunce, proto jsme jejich pozvání rádi přijali. Studenti tak měli možnost rozšířit své obzory o poznatky ohledně vzniku a vývoje vesmíru, viděli také experimenty z optiky v zajímavém provedení. A protože se  ranní mlha roztrhala v pravý čas, došlo i na pozorování sluneční fotosféry hvězdářským dalekohledem. Podobná exkurze je pro několik dalších tříd naší školy plánována také v květnu.


Za kabinet fyziky Tomáš Mikulenka