Jak už jsme informovali, dostalo se studentům kvinty A ze skupiny anglického jazyka pana Lubomíra Dohnala vysokého ocenění. Byla jim udělena Evropská cena eTwinning za nejlepší projekt. Dne 7. června pak na půdě školy proběhlo slavnostní setkání a předání cen a odměn z rukou zástupce Evropské komise a za přítomnosti poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové, zástupců Zlínského kraje, města Kroměříž a v neposlední řadě i studentů naší školy, kteří by mohli na úspěch svých spolužáků v budoucnu navázat.