Projekty eTwinning jsou mezinárodní projekty, které online realizují skupiny učitelů a studentů. Aktivit se účastní v celoevropském měřítku přes 500 000 učitelů, kteří se svými žáky pracují na více než 70 000 projektech. V této obrovské konkurenci se projektu Gymnázia Kroměříž nazvanému NATIONAL PARKS – INTERNATIONAL TREASURE podařilo získat Evropskou cenu eTwinning 2018.

Projekt NATIONAL PARKS – INTERNATIONAL TREASURE, realizovaný učiteli a žáky Gymnázia Kroměříž, získal nejvyšší ocenění v kategorii žáků 16–19 let. Jeho tématem jsou národní parky, ochrana přírody a její uchování. Žáci polské, české, slovenské, albánské a dvou španělských škol se po úvodní fázi představení sebe, škol, měst a národních parků postupně stali experty na dané téma. Nejprve studovali národní parky z různých úhlů pohledu a pak se pokusili vytvořit imaginární „Treasure National Park” s jeho faunou, florou a dalšími aspekty. Žáci si v projektu vyzkoušeli širokou škálu aktivit od počáteční samostatné práce na profilech a ve fórech, přes práci ve větších týmech se spolužáky (prezentace měst, škol, národních parků), práci ve skupinkách „expertů” (prezentace vzácných druhů, hry, kvízy) až po práci v mezinárodních skupinkách (tvorba rádiových reklam, e-knihy, infografiky). Účastníci se naučili shromažďovat a organizovat informace a tvořit projektové výstupy v mnoha online nástrojích. Žáci i učitelé v rámci realizace projektu úspěšně překonali také mnoho výzev jako např. specifičnost slovní zásoby v anglickém jazyce či velký objem komunikace na několika úrovních.

Škola se velmi snaží zakomponovat do výuky také inovativní a pestré aktivity a nabídnout studentům získání zajímavých zkušeností, které budou moci využít ve svém budoucím, nejen studijním, životě. Velký úspěch na mezinárodním poli správnost tohoto směřování potvrzuje.