Ten má název “National Parks - International Treasure”. Společně s partnery z Polska, Slovenska, Albánie a dvou skupin ze Španělska se účastníci v různých fázích projektu zamýšlejí nad smyslem a důležitostí myšlenky národních parků. V různých internetových nástrojích si své národní parky představili (nástroje Padlet, Scribblemaps), skupiny “odborníků” se pak zabývaly specifickou skupinou organismů v nich žijících (ryby, savci, hmyz, aj.). Vznikly myšlenkové mapy v prostředí MindMeister, nástroj Tricider pomohl při výběru log jednotlivých expertních skupin, byl vytvořen čtyřjazyčný slovníček základních pojmů. Studenti též vytvořili společný “Treasure International Park”, do kterého byli zařazeni zástupci z národních parků každé země. Pomocí programu easel.ly se vytváří infografika s pravidly pro návštěvníky tohoto fiktivního parku. Proběhlo dokonce několik chatů, kde studenti se svými zahraničními protějšky hovořili o projektových aktivitách a mohli si ověřit své schopnosti užití cizího jazyka v reálné komunikaci. Projekt se v tuto chvíli blíží konci a všichni jsme zvědaví na výzvy v jeho finálních fázích.

 

Ukázka produktů projektu:

 http://popplet.com/app/#/3767474

http://https://issuu.com/etwin/docs/dictionary_of_nature_-_kopia.docx