Naši sekundáni se tento školní rok stali účastníky eTwinningového projektu nazvaného Practice Makes Perfect. V tomto mezinárodním projektu, jehož členy bylo více než 100 studentů z ČR, Polska, Španělska a Itálie, se zabývali různými aspekty anglických pořekadel.


Vznikl tak pětijazyčný elektronický slovníček přísloví (https://issuu.com/op56/docs/dictionary_of_proverbs) či soubor ilustrací k různým pořekadlům (https://issuu.com/op56/docs/english_proverbs). Nejobtížnějšími úkoly se stala práce na společné prezentaci nejrůznějších stránek vybraných rčení (https://www.thinglink.com/scene/1047232172341067779), tvorba dotazníku, jeho vyplnění, vyhodnocení a následné převedení získaných dat do infografik (https://issuu.com/op56/docs/infographics_created_by_the_partici). Doprovodnými aktivitami byla například tvorba videí, adventního kalendáře, hry „Kdo chce být milionářem“ (https://www.thinglink.com/scene/1060657000850915331) a rozličných kvízů (https://www.thinglink.com/scene/1062736364958646275).


V projektu si studenti mohli vyzkoušet komunikaci v anglickém jazyce při chatech či spolupráci na tvorbě všech zmíněných výtvorů. Seznámili se také se spoustou zajímavých internetových nástrojů a do života se jim nepochybně budou hodit zkušenosti s prací v mezinárodním týmu.