V minulém školním roce pracoval školní eTwinningový tým s partnery s Polska a Španělska na zajímavém projektu s názvem “Responsible Consumption in Action”. Tento projekt byl zaměřen na téma zodpovědného přístupu ke spotřebě a účastníci se v něm  kromě zdokonalení anglického jazyka také setkali s mnoha zajímavými tématy jako uhlíková stopa, vodní stopa, klimatické hodiny. V průběhu projektu se žáci stali “odborníky” na tomto poli, vytvořili dokonce zábavné aktivity a soutěže, které na počátku tohoto školního roku použili při workshopu pro své mladší spolužáky. Ti se v tomto školním roce stali aktéry nového eTwinningového projektu “Sweet Smell of Success”.


Úspěch projektu “Responsible Consumption in Action” jistě potvrzuje i zisk národního a evropského Certifikátu kvality.


Mgr. Lubomír Dohnal