PROJEKT ERASMUS +

DAUGAVPILS

Již druhý školní rok pokračuje projekt: Kulturní památky v hledáčku žáků evropských škol.

Od 16. do 20. října 2019 navštívili učitelé z Tarentu, Mnichova, Cantenbury a Kroměříže druhé největší město Lotyšska – Daugavpils, aby při tomto pracovním setkání připravili vše potřebné pro realizaci další mobility žákovských kolektivů.

Po přistání v hlavním městě Litvy jsme pokračovali v cestě do sousedního Lotyšska, kde už na nás netrpělivě čekali naši hostitelé z partnerské školy.

Program byl bohatý, a proto vzpomeneme jen některé významnější akce.

Milé přijetí nás čekalo v 15. škole, kde všechny přivítal její ředitel, měli jsme možnost si celý areál prohlédnout a na chvilku sledovat výuku v různých hodinách. Zajímavá byla také lekce pro přiblížení základů lotyšštiny.

Historie na nás dýchla v rozsáhlé pevnosti ze začátku 19. století, která se stala opěrným bodem při obraně proti útoku francouzských vojsk v čele s Napoleonem při jeho tažení do Ruska v roce 1812. Později se tento objekt stal věznicí, vojenským učilištěm a dnes je v části komplexu galerie výtvarníka Marka Rotka.

 Obdivovali jsme i památky sakrální architektury různých církví, které jsou ve městě bohatě zastoupeny. K práci a kultuře předků jsme měli možnost se vrátit v Lotyšském, Ruském a Polském domě. Přesvědčili jsme se tak o rozmanitosti folkloru Slovanů.

Velmi na nás zapůsobila architektura hlavního města Rigy, jejíž historické centrum je zapsáno na listinu památek UNESCO.

Figarova svatba v místní Opeře byla milou tečkou za naším pobytem. Přejeme hodně zajímavých prožitků a poznatků všem žákům zúčastněným v projektu v březnu 2020 v Daugavpils!