Buonasera Taranto,

jako slušně vychovaní cizinci jsme v neděli 5. května 2019 pozdravili starobylé město Tarent, kde proběhla další mobilita projektu: Kulturní památky v hledáčku žáků evropských škol.

Opět jsme se setkali s kolegy z Německa, Anglie, Lotyšska a samozřejmě i s našimi italskými hostiteli, kteří pro nás připravili velmi zajímavý program.  Přiblížíme alespoň jeho stěžejní akce.

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v pondělí na místní radnici při setkání s představiteli města, kteří ocenili, že svou pozornost budeme věnovat jednomu z místních paláců s názvem Pantaleo. Po procházce Starým Městem jsme zmapovali přístupné prostory uvedené památky, katedrály Sancataldo a následně jsme se seznamovali s Novým Městem, obdivovali jeho zákoutí a především přímořskou pobřežní promenádu. Večer nás okouzlila další architektonická pamětihodnost, a to aragonský hrad, monumentální a majestátná pevnost.

V úterý nás čekalo malebné město Matera, na jehož území byly nalezeny bohaté stopy pravěkého osídlení. I dnes jsou k vidění skalní byty, kam se po probíhající náročné rekonstrukci vracejí lidé. Celý komplex je cennou památkou UNESCO.

Ve středu jsme byli přivítáni vedením partnerské školy F. S. Cabrini . Rozdělili jsme se do týmů a začali zpracovávat zadané úkoly pro výstupy celého projektu. První skupina připravila překlad textu o paláci Pantaleo z němčiny do národních jazyků a následný komentář natočila jako součást místních televizních aktualit. Druhá skupina pak řešila problém loga projektu. Zájem vzbudil návrh Sebastiana Šíla – z každé účastnické země připravit fotografie nejvýznamnějšího mostu, symbolu spojování nejen území, ale i lidí. Učitelé v té době absolvovali s úspěchem jazykový minikurz základů italského jazyka. Pozdě večer jsme sledovali otevření místního mostu, plavbu osvětlených plavidel a také ohňostroj, což byla předzvěst pátečních oslav patrona města Tarent.

Ve čtvrtek jsme se plavili po Malém i Velkém moři, zaujaly nás vojenské lodě největší italské námořní flotily kotvící v tarentském přístavu, stejně jako i velké vodní plochy pro chov slávek.

Pozůstatkyřecké kolonizace, Tarent byl významnou starověkou řeckou osadou, jsou shromážděny v rozsáhlém archeologickém muzeu Marta. Nepřeberné množství váz, amfor, soch, mincí nám zasvěceně přiblížil učitel dějepisu, který byl naším průvodcem.

Každý den jsme při společných obědech ochutnávali italské speciality. Stejně tomu tak bylo i večer při slavnostním rozlučkovém posezení.

Pátek byl věnován individuálnímu poznávání města a celý náš pobyt zakončilo procesí a půlnoční fantastický ohňostroj při místní každoroční slavnosti.

V sobotu ráno jsme stačili po brzkém ranním probuzení říct jen – arrivederci Taranto a здравствуй, Daugavpils a už nás čekala cesta na letiště v Brindisi a návrat domů do krásné Kroměříže.

V příštím školním roce budeme zájemce opět informovat o dalších mobilitách a aktivitách projektu Erasmus +.

Děkujeme zúčastněným žákům za zodpovědný přístup k realizaci jednotlivých úkolů, za disciplinovanost a vzornou reprezentaci Gymnázia Kroměříž.                                                                           Z. Fuksová, A.Trávníček
                                                                                            ​​​​​​​