Ve středu 9. ledna devět statečných studentů absolvovalo ústní zkoušky ke zvládnutí Deutsches Sprachdiplom (DSD). V této ústní části se studenti souvisle vyjadřují k připravenému tématu a představí projekt, který sami vypracovali. S potěšením můžeme konstatovat, že tuto část zvládla celá skupinka na výbornou a přiblížila se tak k získání diplomu. Zda se tak skutečně stane, ukáží až výsledky písemné části, kterou studenti již absolvovali a na jejíž opravení netrpělivě čekají. Doufejme, že jen potvrdí středeční výkon. Gratulujeme.