Na první pohled víkendová akce města s naší školou ani tak moc nesouvisí, ale není to tak úplně pravda. Konal se již 4. ročník akce pořádané městem Kroměříž, brněnským Technickým museem a především skupinou historického šermu Biskupští manové z Kroměříže. A právě zde je první výrazná spojitost v postavě kolegy Evžena Petříka a jednoho z našich studentů Viléma Muchy (septima A). Kromě nich se na akci objevil coby kroměřížský dobrovolný hasič Aleš Novák (kvinta B). Mimo nich pak akce přilákala i mnoho studentů v roli diváků.