Rok se s rokem sešel a znovu se přiblížil vánoční čas. Ten u nás zpravidla zahajujeme Dnem otevřených dveří ve spojení s vánočním jarmarkem. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme se mohli v rámci otevřených dveří pochlubit i modernizovanými odbornými učebnami (biologie, fyzika a chemie, včetně laboratoří).

Velmi bohatě byl obsazen i letošní jarmark, na kterém si mohli zájemci vybrat pestrou škálu vánočních dekorací nebo ozdob. Nikdo také neumřel ani chladem, ani žížní.