Dne 3. 10. měli žáci našeho gymnázia možnost vyzkoušet si, jak ve zkratce vypadají zasedání Evropského Parlamentu Mládeže, kterých se delegace naší školy každoročně a s úspěchem účastní. Přibližně dvacet žáků bylo rozděleno do dvou tzv. komisí, v kterých postupně prošli teambuildingem, zaměřeným na budování týmu a týmového ducha formou různých zábavných her, committee work, čili prací v komisích, kde měli za úkol diskutovat o důležitých aktuálních tématech týkajících se celé Evropy.

 Pro letošní Den EPM byla vybrána témata inspirována prací výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin („ENVI“) a výboru pro bezpečnost a obranu („SEDE“). Konkrétními problémy, na něž měli žáci najít řešení, byly nedostatečná zdravotní péče a sociální inkluze pacientů s psychickými problémy, a v současné době stále aktuálnější hrozba terorismu a jak jí čelit. Po několika hodinách diskuzí, výměn názorů a kompromisů pak každá komise vytvořila vlastní rezoluci, prezentaci svých řešení. Závěrečným bodem programu potom byla tzv. General assembly, neboli valné shromáždění, kde si obě komise navzájem předložily své rezoluce, obhájily je několika projevy, navzájem se pokusily je napadnout a dojít tak k ještě lepším závěrům, aby nakonec hlasovaly, zda daná rezoluce bude schválena, či ne.

Cílem akce bylo navnadit studenty na nadcházející každoroční výběrové konference, tento rok konající se v Kutné Hoře a v Českých Budějovicích, a ukázat základní principy, procesy a práci v EPM.

Mottem celé organizace Evropského Parlamentu mládeže je, že ji nejde vysvětlit, musíte ji zažít, abyste v ní nalezli kouzlo a příležitosti, které vám nabízí. Naši žáci tuto skvělou možnost jistě nepromarnili a po krátkém, ale nabitém dni si odnášeli mnoho nových zážitků a poznatků, které jistě využijí při dalších příležitostech.

Filip Bařinka, 8. A