Nudné dějepisné letopočty? Kdo, proč a jak nazpaměť? Ne. Šli jsme na to v dějepise trochu jinak. Žáci dostali za úkol zpracovat do komiksu jakékoliv téma z období normalizace. A proč vlastně komiks? Protože jeho tvorba podporuje u žáků kreativitu, představivost, čtenářskou a také digitální gramotnost. V neposlední řadě také mohli žáci v komiksu uplatnit své rodinné příběhy. Jak se jim práce povedly, posuďte prosím sami.