Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa - debatní soutěž německého jazyka ve Zlíně

Dne 18.4.2023 se studenti naší školy Adam a Aneta utkali s konkurencí ze Zlína, Olomouce a Ostravy v oblastním kole debatní soutěže JDI. V debatě na téma Soll das Schulfach „Gesunde Ernährung“ als Pflichtfach an tschechischen Gymnasien eingeführt werden? na postup do republikového semifinále nedosáhli. Přesto jim za reprezentaci školy patří poděkování a přání, aby jim získané zkušenosti přinesly užitek do budoucna.

O debatních soutěžích JDI a JDI kroužku na našem Gymnáziu jako podpoře programu DSD se především žáci kvint, sext a septim mohou informovat u Mgr. L. Dohnala.