Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Soutěž organizuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze a Klub OČJ, z.s.

Letos se uskutečnil už 49. ročník této soutěže a  Zlínský kraj reprezentovala mezi účastníky ústředního kola II. kategorie naše studentka maturitního ročníku Amálie Stoklasová ze 4.A, která se s námi podělila o nevšední zážitky:

"V předposledním červnovém týdnu se ve Stráži nad Nežárkou konalo celostátní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého jsem se účastnila již podruhé. Letošní finále bylo osmidenní a na soutěžící čekaly dva gramatické úkoly, dvě slohové práce a mluvený projev. Kromě náročných úloh však pěkné počasí přálo výletům, koupání v nedaleké pískovně, volejbalovému turnaji a různým venkovním hrám. Závěrem týdne se konal i slavnostní táborák. V rámci doprovodného programu jsme také pod vedením bývalých účastníků finále nacvičovali divadelní představení a psali noviny, které vtipnou formou informovaly o aktuálním dění na ústředním kole.

První slohová práce přinesla téma Mýty v našem životě. Druhé zadání následně vyplynulo z úterního výletu. Soutěžící druhé kategorie navštívili Třeboň. Dopoledne jsme absolvovali prohlídku archivu, kde jsme nahlédli do starých knih, map a spisů. Zážitek nám byl inspirací pro napsaní práce nazvané Vůně starých knih. Odpoledne jsme zavítali na třeboňský zámek.

V druhé kategorii soutěžilo celkem 31 středoškolských studentů. Sobotní vyhlášení bylo zahájeno slavnostní hymnou a projevem proděkana Vysoké školy ekonomické. Následně se přečetly nejlepší práce a porota vyhlásila 10 nejlepších soutěžících, na které čekaly zajímavé ceny. Na Olympiádě v českém jazyce jsem se zlepšila v mluveném i psaném projevu a seznámila se s mnoha inspirativními lidmi."