V úterý a středu se uskutečnily ústní zkoušky das Deutsche Sprachdiplom (DSD). Studenti tak absolvovali první část, na kterou bude navazovat za dva týdny část písemná. Podle nových pravidel sice studenti nesmí znát výsledky ústní části před písemnými, nicméně věříme, že všichni se připravili více než dostatečně