Člověk občas neví, jak by ten dějepis více přiblížil. Nabízí se řada možností, kvartáni dostali tentokrát se přenést do 20. nebo 30. let 20. století prostřednictvím dobového oblečení. Protože se jednalo o dobrovolný domácí úkol, docela mě překvapilo, kolik studentů si dalo tu práci a nejenže si o odívání mezi válkami něco zjistili teoreticky, ale překonali se a v co nejvěrněji napodobeném kostýmu vystoupili před ostatní. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.