Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996, a stejně jako v minulých ročnících, tak i letos se žáci Gymnázia Kroměříž aktivně zúčastnili této sbírky. Celou akci zaštiťovala předmětová komise společenských věd. Celkem bylo vybráno 16 044 Kč. Studentům z 6. A tímto velice děkujeme za jejich ochotu a pomoc při prodeji jednotlivých kytiček.