Olympiáda v českém jazyce již 48 let formou neškolsky a především neškolometsky pojaté soutěže seznamuje nadané mladé lidi s fakty a zajímavostmi o českém jazyce – a účastníky přitom také seznamuje s vrstevníky se stejným zájmem o naši mateřštinu. Základem a půdorysem tohoto seznamování je, jak jinak, čeština – ať už jako zdroj otázek podněcujících zkoumání jazyka, nebo jako prostředek mezilidské komunikace. Ústřední kolo soutěže má charakter týdenního soustředění, to letošní proběhlo v Želivě u Humpolce ve dnech 19. 6. – 24. 6. 2022.

Naši školu a Zlínský kraj v něm reprezentovala Amálie Stoklasová ze třídy 3. A, a proto jsme ji poprosili o zajímavé postřehy z netradičního závěru jejího školního roku.

„Celá soutěž se skládala ze dvou gramatických úkolů, dvou slohových prací a řečnického projevu. Kromě bodovaných úloh se však jednalo o soustředění plné výletů a jiných aktivit, které pravidelně připravují studenti vysokých škol. V neděli jsme navštívili nádherný želivský klášter, v úterý se v rámci celodenního výletu podívali do Vlašimi, na kondrackou faru a rozhlednu stojící na vrcholu hory Blaník. Když jsme se zrovna nezabývali řešením zadaných úkolů, nacvičovali jsme krátké divadelní scénky, psali noviny, zpívali písničky, konal se i volejbalový turnaj. Začínající léto přálo všem venkovním hrám, bohužel se kvůli vysokým teplotám nemohl konat slavnostní táborový oheň. 

První slohová práce přinesla téma Jak jsem potkala radost. Druhý sloh vyplynul z úterního výletu. Každý soutěžící měl napsat divadelní hru nebo scénku s námětem Stalo se na kondracké faře. Gramatika se zabývala nevšedními jevy a problémy, na které běžně není ve škole čas. Porota v rámci pravidelných „vlídných slov“ tyto záludnosti soutěžícím objasnila, samozřejmě až po odevzdání výsledných prací. V mluveném projevu na nás čekalo minutové zamyšlení o koníčku, kterému bychom se rádi věnovali ale... V pátek už byly body sečteny, přečetly se nejlepší slohové práce, tradičně se vyhlásilo prvních deset úspěšných soutěžících, ostatní potom byli jedenáctí. Na všechny účastníky čekaly knižní odměny.

Finále Olympiády z českého jazyka pro mě bylo novou zkušeností. Potkala jsem spoustu milých studentů z celé republiky, vyzkoušela si nové činnosti a navštívila zajímavá místa v naší republice. Celý týden jsem si moc užila,“ pochvalovala si naše studentka Amálie, která z 25 účastníků z celé republiky obsadila krásné páté místo. Gratulujeme jí k tomuto úspěchu a přejeme jí hezké prázdninové dny.