Celý svět napjatě sleduje vývoj situace na ukrajinském území. Lidé na Ukrajině umírají, ať už jako civilisté, nebo jako stateční ochránci své vlasti. Většina těchto lidí přišla o své domovy, o životní jistoty a jediné, co chtějí, je konec tohoto strašlivého zla. Hledáme cesty, jak jejich utrpení zmírnit, a to jakýmkoliv způsobem. Za tímto účelem se sešlo 5 studentů předposledního ročníku – Anna Bayerová, Kryštof Juránek, Veronika Krejčiříková, Lukáš Rosík a Barbora Veselá. Říkají si Slunečnice, u které se nechali inspirovat národní květinou Ukrajiny.

Dne 28. února 2022 jsme uvítali nový den jako možnost pomoci. Na vlastní náklady jsme nakoupili materiály pro výrobu stužek v barvách ukrajinské vlajky, pomocí kterých jsme se snažili šířit povědomí o humanitární katastrofě. Tuto akci jsme dělali nezištně, bez jakékoliv cizí iniciativy nebo pobídnutí. Našlo se ovšem spoustu studentů i učitelů, kteří se nespokojili s tím, že by měli „pouze“ hrdě nosit národní barvy svrchovaného státu.

Chtěli přispět. Za 2 dny (28. 2., 1. 3.) se v našich rukou sešlo neuvěřitelných 5009 Kč. Nikdo nemohl očekávat tak obrovskou vlnu empatie a důvěry, kterou dárci svými obnosy projevili. Již od začátku jsme všem oznamovali, kam případný výtěžek půjde; zvolili si neziskovou organizaci Člověk v tísni, konkrétně sbírku SOS Ukrajina (viz QR kód níže).

Jsme poctěni, že v nás lidé naskrz školou vložili důvěru se svými penězi. Máme upřímnou radost z toho, že se tak obrovská masa dokázala spojit pro dobrou věc. Budeme se snažit tuto důvěru nezklamat, zároveň ale pobízíme i jiné studenty k akci, a to k jakékoliv. Ať už je to ubytování ukrajinských uprchlíků nebo emoční podpora spolužáka, má to smysl. Odvděčí se vám (nejen) vaše svědomí.

Sláva Ukrajině!

Kryštof Juránek, 7. B