Ve čtvrtek 23. listopadu jsme navštívili se studenty nižšího gymnázia další pořad projektu Planeta Země 3000. Tentokrát nás průvodci zavedli do Jižní Ameriky, konkrétně do Brazílie. Měli jsme možnost se tak seznámit s touto mnohovrstevnatou zemí. Prošli jsme města i s jejich drsnými zákoutími, brodili se řekami Amazonské nížiny, sestoupili do hlubin nebo získali možnost prožít týden mezi indiánským kmenem u řeky Xingú. Tvůrcům patří bezpochyby dík za výborné pořady a už nyní se těšíme na příští rok, kdy se vypravíme do Myanmaru.