V návaznosti na matematické šablony bylo příjemné zjištění, že paní Pojkarová není jen matematičkou, ale také spisovatelkou. Bylo tedy nasnadě, že jsme využili její působení i v tomto směru. Autorka se zaměřuje na fantasy žánr (bližší informace o knihách viz zde).

Svou besedu rozdělila do dvou bloků. V prvním nám naznačila děj jedné ze svých knížek, a následně formou aktivity zapojila studenty do řešení zápletky. Nechybělo ani autorské čtení. V závěru pak nechal prostor samotným studentům pro jejich zvídavé dotazy zaměřené zejména na autorčiny knihy, způsob tvorby apod.