25. září připravila kvarta A na atletickém stadionu program pro žáky primy A. Po úvodním přivítání byli primáni rozděleni do skupinek a pod dohledem průvodců z kvarty si zasoutěžili v různých disciplínách. Čekala na ně střelba, sportovní aktivity, ale také vědomostní úkoly. Za svou snahu a výdrž byli odměněni diplomem a drobnými sladkostmi. Celá akce probíhala v přátelské atmosféře a věříme, že si ji všichni zúčastnění užili.