V pondělí 12. září připravili žáci obou kvart zábavný program pro nejmladší přírůstky Gymnázia Kroměříž. My, kvarta A, jsme se postarali o primu A, když jsme zorganizovali činnosti, které umožnily žákům lépe se v rámci nové třídy navzájem poznat ještě před adaptačním pobytem, ale především navázat meziročníkové kontakty. Počasí nám přálo, a tak jsme využili prostor nádvoří školy a strávili jsme přípravou stanovišť a realizací aktivit příjemný čas. Děti si mohly zasportovat, předvedly své znalosti a dovednosti a odměněny za ně byly drobnými sladkostmi.

Po dokončení všech úkolů předala předsedkyně kvarty A nováčkům malé odměny, účastnické listy s podpisy nás všech a zároveň s tím byli pasováni na žáky gymnázia. Akce se ve všech ohledech vydařila.