15. března 2020

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás  informovali o pro tuto chvíli konečných závěrech našeho vyjednávání.

zájezd se překládá na termín 19. - 27. 9. 2020, odsouhlaseno všemi účastníky zájezdu, oznámeno CK

-  zaplacené zálohy zůstávají v platnosti pro příští termín

- doplatek bude uhrazen do konce června 2020

- CK nám exklusivně neúčtuje žádný poplatek za přeobjednávání služeb. Vnímáme to jako neobyčejně přívětivé gesto CK Pro Travel, protože při zrušení zájezdu v těchto dnech by se na každého účastníka vztahovalo 30% storno z celkové ceny zájezdu,tj. 4170,- Kč. Pokud byste se přece jen za mimořádně nepříznivých okolností rozhodli zájezd v polovině června zrušit, budeme při včasném oznámení (do 45 dnů před zájezdem) opět na max. stornu 10%, tedy 1390,- Kč.

Stále samozřejmě doufáme, že se situace ve světě uklidní, zájezd proběhne podle plánu a neztratíme vůbec nic.

Ještě nám na závěr dovolte poděkovat za Vaše rychlé reakce, podnětné otázky a především za množství laskavých slov, kterými jste  nás zahrnuli. Vedení CK, obzvláště naše milá a pracovitá průvodkyně Ivana Bouchnerová, Vám všem osobně děkují za podporu v těchto pro ně těžkých časech.


Na shledanou a držte se!

Organizační tým Gymnázia Kroměříž13. března 2020​​​​​​​

Vážení rodiče,

rádi Vám sdělujeme dobrou zprávu. Cestovní kanceláři ProTravel se podařilo v rekordním čase přeložit náš zájezd na podzimní termín, a to na 19.-27.9. 2020. Máme novou objednávku trajektu, jsou zachovány plánované body programu a díky dobrým kontaktům CK v místě je již potvrzeno i ubytování studentů. 

Prosím Vás proto, abyste pokud možno obratem potvrdili souhlas s novým termínem zájezdu. Všechny podmínky, včetně odstupňovaného storna zájezdu, zůstávají v platnosti pro zářijový termín. CK si neúčtuje žádné poplatky za přesunutí našeho zájezdu.

Veškeré další informace Vám byly odeslány na vaše emailové adresy.

S pozdravem

realizační tým Gymnázia Kroměříž ve spolupráci s CK ProTravel