V sobotu 25. března proběhlo tradiční umývání letadel v kunovickém leteckém muzeu, tedy Akce U. Stejně jako loni se jej zúčastnila třída sekunda B, tentokrát doplněná na počet 26 osob rodiči a zájemci z dalších tříd. Dohromady jsme čistili dva letouny L 410 Turbolet a jednotlivci se pak vrhli na L 29 Delfín či Su 7 a interiéry dopravních letounů Il/Av 14 či Jak 40.

Studenti naší školy se tak již několik let podílejí na údržbě exponátů připomínající naši leteckou historii a výrobu, která je se zlínským regionem úzce spjatá již od Baťových dob.

Evžen Petřík