První den nezačal nejlépe, pršelo. Zůstali jsme tedy pod střechou penzionu a seznamovali se při hrách a první den jsme ukončili turnajem v pexesu.

Druhý den byl již bez deště. Navštívila nás paní psycholožka, aby nám pomohla se vzájemně poznat. Hráli jsme různé hry a plnili rozličné úkoly.

Třetí den byl velice náročný, protože jsme absolvovali celodenní výlet na Radhošť. Cesta byla náročná, ale všichni jsme úspěšně došli do cíle a také zpět.

V pátek byl den návratu domů. Odjížděli jsme spokojení a plní zážitků.


Jiří Kolařík, žák 1.A