S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil skvělý člověk, pedagog a dlouholetý zástupce ředitele Gymnázia Kroměříž pan Mgr. Jiří Kubáček. Na naší škole působil v letech 1978 – 2010 a učil matematiku, deskriptivní geometrii a informační a výpočetní techniku. Vážíme si jeho obětavé práce a obrovské energie, kterou věnoval rozkvětu našeho gymnázia.

Děkujeme za tichou vzpomínku na našeho kolegu.