Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

​​​​​​​

8. 6. 2021

Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

28. 5. 2021

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

20. 5. 2021

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Kroměříži potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Rozhodnutí o  nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 20.5.2021 do 16.30 hod. a 21.5.2021 do 12.00 hod.

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 20.5.2021 do 16.30 hod., 21.5.2021 do 14.00 hod. a v dalších dnech do 16.00 hod.

Pokud odevzdáte zápisový lístek na druhé škole zdvořile Vás žádáme o poskytnutí informace na email: mostkova@gymkrom.cz

19. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Čtyřleté studium

Osmileté studium


11. 5. 2021

Na základě opatření obecné povahy č.j. MSMT-43337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021
Přijímací zkoušky – dodatek oznamujeme: více v dokumentu ZPĚTVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

20. 4. 2021

Doplňující informace Ministerstva zdravotnictví k zakrytí úst uchazeče při konání přijímací zkoušky

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

Komentář školy: chirurgické roušky má škola pro uchazeče případně k dispozici.

20. 4. 2021

Doplňující informace č. 2 k doložení výsledku testu.

​​​​​​​Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZČ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy používat vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpise. (např. zaslané školou na uchazečův e-mail.)

Termíny, kdy je možno nejdříve provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

Termín testování na ZŠ

Út - 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

Čt - 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

St - 26. května 2021

Čt - 27. května 2021

Testování se týká

uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s MZ


uchazeče o víceletá gymnázia


uchazečů o čtyřleté obory vzdělávání s MZ a uchazeče o víceletá gymnázia

Termín jednotné PZ

řádné: Po - 3. května, Ut - 4. května   


řádné: St - 5. května, Čt - 6. května


náhradní:

St - 2. června

Čt - 3. června

* S ohledem na možnost prověření ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou.

16. 4. 2021

Doplňující informace č. 1 k doložení negativního výsledku testu.

Potvrzení o negativním testu dokládá uchazeč střední škole, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

12. 4. 2021

Testování uchazečů před přijímací zkouškou

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že byla stanovena povinnost doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Dále nesmí uchazeč vykazovat v den zkoušky příznaky onemocnění COVID-19.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, již je žákem (současná základní škola) a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Vydané doklady kontroluje střední škola před zahájením přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá. Gymnázium Kroměříž provede test před zkouškou pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Podrobnosti naleznete v dokumentu

Tyto informace jsou dostupné též na stránkám MŠMT a MZ ČR.

Pokud si nevíte rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy nebo vedení školy.

Tel.: 577 544 813
email: mostkova@gymkrom.cz


V Kroměříži dne 12. dubna 2021                                         

Mgr. Josef Havela

ředitel školy, tel.: 774 609 585


15. 3. 2021

Došlo ke změně termínu jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Konkrétní termíny jsou následující:

Písemné testy JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května pro čtyřletý obor vzdělávání a 5. a 6. května 2021 pro osmiletý obor vzdělávání.

Náhradní termín písemných testů JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Konkrétní informace k JPZ obdržíte v pozvánce, která bude doručena poštou. Pokud si nevíte rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy. Tel.: 577 544 813, email: mostkova@gymkrom.cz.22. 2. 2021

Uchazečům se pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodlužuje čas k jejich konání, a to tak, že na test
​​​​​​​z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. K opatření bylo zveřejněno nové zkušební schéma. 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ​​​​​​​

Jednotná kritéria přijímacího řízení

Obecné informace

Termín odevzdání přihlášky do 1. března 2021.
Přihlášku odevzdávejte osobně v kanceláři školy nebo zasílejte poštou.
Úřední hodiny v kanceláři školy pro podání přihlášek ke studiu:
po, út, st, čt             8.00 - 11.00          12.00 - 15.30
pátek                      8.00 - 11.00          12.00 - 14.00

Pokud si nevíte s vyplněním přihlášky rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy. Tel.: 577 544 813,
email: mostkova@gymkrom.cz

Termíny konání přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

Čtyřletý obor vzdělávání (po deváté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 12. 4. 2021                  Náhradní termín: 12. 5. 2021

2. termín konání přijímací zkoušky: 13. 4. 2021                  Náhradní termín: 13. 5. 2021


Osmiletý obor vzdělávání (po páté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 14. 4. 2021                  Náhradní termín: 12. 5. 2021

2. termín konání přijímací zkoušky: 15. 4. 2021                  Náhradní termín: 13. 5. 2021Aktualizováno 5. 1. 2021

Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Stránky MŠMT

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

Cermat - ilustrační testy


G​​​​​​​ymnázium Kroměříž pořádá kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5. 9. tříd.
​​

​​​​​​​Kurzy startují již 20. ledna 2021

​​​​​​​​​​​​​​Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu: vasickova@gymkrom.cz nebo předejte na sekretariát školy nejpozději
​​​​​​​do 15. 1. 2021.

V případě, že se kurzy nebudou moci uskutečnit prezenční formou, zajistíme jejich konání distančním způsobem.

Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.