Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz . Škola bude pořádat testy nanečisto. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Informace o přijímacích zkouškách do čtyřletého a osmiletého studia na našem gymnáziu podá ředitel školy.