Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz . Škola bude pořádat testy nanečisto. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Informace o přijímacích zkouškách do čtyřletého a osmiletého studia na našem gymnáziu podá ředitel školy.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Gymnázium Kroměříž pořádá Kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám pro žáky pátých a devátých tříd. 

Obsahem kurzů je i konání zkušebních testů nanečisto - 27. 3. český jazyk, 3. 4. matematika, vždy od 14:15 hodin.

Žáci, kteří nenavštěvují uvedené kurzy, se mohou přihlásit do 22. 3.  k testům nanečisto: t.577 544 813 nebo mostkova@gymkrom.cz.