2. května 2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (nejpozději ve čtvrtek 12. května)  ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán
k poštovní přepravě.

Čtyřletý obor vzdělávání - výsledky

Osmiletý obor vzdělávání - výsledky19. dubna 2022

Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Centrum (CERMAT) zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Bývá dobrým zvykem, že ředitel Gymnázia Kroměříž zveřejní výsledky co nejdříve po obdržení podkladů od centra. I letos výsledky zpracujeme co nejrychleji a zveřejníme je na těchto stránkách.

Přejeme uchazečům pevné nervy a úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky.Kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám se budou od středy
16. 2. 2022 konat prezenčně v budově Gymnázia Kroměříž od 14.15 hodin.

Rozpis žáků v jednotlivých učebnách bude umístěn v přízemí školy.

:-)

Ve společných prostorách školy je potřeba mít nasazenou ochranu úst a nosu.

Vedení školy


Kritéria přijímacího řízení Gymnázia Kroměříž
pro školní rok 2022/2023

Termíny konání přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

Čtyřletý obor vzdělávání (po deváté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 12. 4. 2022                  Náhradní termín: 10. 5. 2022

2. termín konání přijímací zkoušky: 13. 4. 2022                  Náhradní termín: 11. 5. 2022


Osmiletý obor vzdělávání (po páté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 19. 4. 2022                  Náhradní termín: 10 5. 2022

2. termín konání přijímací zkoušky: 20. 4. 2022                  Náhradní termín: 11. 5. 2022


Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2022

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

Cermat - ilustrační testy


Gymnázium Kroměříž pořádá kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5. 9. tříd.

Kurzy startují již 26. ledna 2022

​​​​​​​​​​​​​​Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu: kurz@gymkrom.cz nebo předejte na sekretariát školy nejpozději ​​​​​​​do 21. 1. 2022.

V případě, že se kurzy nebudou moci uskutečnit prezenční formou, zajistíme jejich konání distančním způsobem.

Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.