Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

​​​​​​​

Termíny konání přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

Čtyřletý obor vzdělávání (po deváté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 12. 4. 2022                  Náhradní termín: 10. 5. 2022

2. termín konání přijímací zkoušky: 13. 4. 2022                  Náhradní termín: 11. 5. 2022


Osmiletý obor vzdělávání (po páté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 19. 4. 2022                  Náhradní termín: 10 5. 2022

2. termín konání přijímací zkoušky: 20. 4. 2022                  Náhradní termín: 11. 5. 2022

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2022

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

Cermat - ilustrační testy


G​​​​​​​ymnázium Kroměříž pořádá kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5. 9. tříd.
​​

​​​​​​​Kurzy startují již 26. ledna 2022

​​​​​​​​​​​​​​Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu: kurz@gymkrom.cz nebo předejte na sekretariát školy nejpozději ​​​​​​​do 21. 1. 2022.

V případě, že se kurzy nebudou moci uskutečnit prezenční formou, zajistíme jejich konání distančním způsobem.

Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.