Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

​​​​​​​

12. 4. 2021

Testování uchazečů před přijímací zkouškou

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že byla stanovena povinnost doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Dále nesmí uchazeč vykazovat v den zkoušky příznaky onemocnění COVID-19.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, již je žákem (současná základní škola) a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Vydané doklady kontroluje střední škola před zahájením přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá. Gymnázium Kroměříž provede test před zkouškou pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Podrobnosti naleznete v dokumentu

Tyto informace jsou dostupné též na stránkám MŠMT a MZ ČR.

Pokud si nevíte rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy nebo vedení školy.

Tel.: 577 544 813
email: mostkova@gymkrom.cz


V Kroměříži dne 12. dubna 2021                                         

Mgr. Josef Havela

ředitel školy, tel.: 774 609 585


15. 3. 2021

Došlo ke změně termínu jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Konkrétní termíny jsou následující:

Písemné testy JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května pro čtyřletý obor vzdělávání a 5. a 6. května 2021 pro osmiletý obor vzdělávání.

Náhradní termín písemných testů JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Konkrétní informace k JPZ obdržíte v pozvánce, která bude doručena poštou. Pokud si nevíte rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy. Tel.: 577 544 813, email: mostkova@gymkrom.cz.22. 2. 2021

Uchazečům se pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodlužuje čas k jejich konání, a to tak, že na test
​​​​​​​z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. K opatření bylo zveřejněno nové zkušební schéma. 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ​​​​​​​

Jednotná kritéria přijímacího řízení

Obecné informace

Termín odevzdání přihlášky do 1. března 2021.
Přihlášku odevzdávejte osobně v kanceláři školy nebo zasílejte poštou.
Úřední hodiny v kanceláři školy pro podání přihlášek ke studiu:
po, út, st, čt             8.00 - 11.00          12.00 - 15.30
pátek                      8.00 - 11.00          12.00 - 14.00

Pokud si nevíte s vyplněním přihlášky rady, obracejte se s důvěrou na sekretariát školy. Tel.: 577 544 813,
email: mostkova@gymkrom.cz

Termíny konání přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou:

Čtyřletý obor vzdělávání (po deváté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 12. 4. 2021                  Náhradní termín: 12. 5. 2021

2. termín konání přijímací zkoušky: 13. 4. 2021                  Náhradní termín: 13. 5. 2021


Osmiletý obor vzdělávání (po páté třídě ZŠ)

1. termín konání přijímací zkoušky: 14. 4. 2021                  Náhradní termín: 12. 5. 2021

2. termín konání přijímací zkoušky: 15. 4. 2021                  Náhradní termín: 13. 5. 2021Aktualizováno 5. 1. 2021

Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Stránky MŠMT

Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021

Centrum zveřejnilo ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro čtyřleté obory vzdělání a víceletá gymnázia.

Cermat - ilustrační testy


G​​​​​​​ymnázium Kroměříž pořádá kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka
a matematiky pro žáky 5. 9. tříd.
​​

​​​​​​​Kurzy startují již 20. ledna 2021

​​​​​​​​​​​​​​Vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu: vasickova@gymkrom.cz nebo předejte na sekretariát školy nejpozději
​​​​​​​do 15. 1. 2021.

V případě, že se kurzy nebudou moci uskutečnit prezenční formou, zajistíme jejich konání distančním způsobem.

Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce.