Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Čtyřleté studium

Osmileté studium

Úřední hodiny v kanceláři školy pro podání zápisových lístků a  odvolání:

pondělí-čtvrtek                8.00-11.00           12.00-16.00

pátek                                    8.00-11.00           12.00-14.00

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz . Škola bude pořádat testy nanečisto. Termín bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Informace o přijímacích zkouškách do čtyřletého a osmiletého studia na našem gymnáziu podá ředitel školy.