A. Pechancová

4.A - SV Iracionalismus: nastudovat a udělat zápis do školního sešitu uč. Odmaturuj ze SV str. 211 až 212, poslat referát v rozsahu max.1 strany A 4 na téma I. Kant nebo F. Nietzsche. Ingrid připomínám zvláštní úkol.

4.A, 8.A, B – SVS Intenzivně opakovat všechny maturitní otázky, soustředit se především na otázku 23, používat alespoň učebnici Odmaturuj ze SV, neopomenout českou filozofii na str. 218-220. Sledovat Komens.

E. Petřík

ČJ 4.A - PPT v rozsahu min. 10 stran na téma České divadlo od 60. let do současnosti (především divadla malých forem, divadlo po r. 1989, muzikály a další formy divadla)

I. Procházková

LS 4A8AB

Opakování světové literatury 20. st. (směry, osobnosti)

(test zašlu na třídní e-mail v pondělí 13. 4.)

Opakování funkčních stylů - pracovní listy k rozboru zašlu tamtéž

ČJ 8.A

Opakování divadla 20. st. (Osvobozené divadlo, D34)

Nastudovat české divadlo 2. pol. 20. st. (Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku...)

Osobnosti - zejména V + W, Svěrák - Smoljak, J. Topol, V. Havel

Opakování funkčních stylů - odpovědi  PL zaslat do 17. 4. (zašlu na třídní e-mail)