Milé žákyně, milí žáci.

Další měsíc Vás učíme a Vy se vzděláváte ve ztížených podmínkách. Protože školy zůstávají i nadále uzavřené, budeme pokračovat ve stávajícím režimu zadávaných úkolů na týden dopředu na školním webu i prostřednictví MS Teams.

V tomto týdnu ale nedostanete zadané žádné nové úkoly, týden bude určen pro opakování a online komunikaci s Vašimi vyučujícími.  Setkání jsou naplánované i na další týdny, a to v intenzitě minimálně jedenkrát za 14 dnů s každým vyučujícím (viz. Plán výuky od 11.5.).

Na své vyučující si připravte otázky k učivu, kterému jste neporozuměli nebo ho potřebujete ještě procvičit. Berte tuto možnost jako podporu, k již zavedenému způsobu dálkového vzdělávání, od kterého nebudeme ani v následujících týdnech upouštět.