Prima

Zatím nic nového... Ale bude!

Sekunda

Publikované pracovní listy jsou určeny pro studenty sekundy B mgr. Krčála ve školním roce 2018/2019 a slouží jednak k práci v hodině, jednak k domácí přípravě na testy, případně zkoušení.

Aktuality

Přes státní svátek vytisknout oba nové PL. Video ke stěhování národů už na internetu není, takže není žádný domácí úkol (kromě dvou zadaných referátů).

Pracovní listy

Tercie

Publikované pracovní listy jsou určeny pro studenty obou tercií mgr. Krčála ve školním roce 2018/2019 a slouží jednak k práci v hodině, jednak k domácí přípravě na testy, případně zkoušení.

Aktuality


Pracovní listy