Naši studenti se pravidelně účastní i tradiční soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a bývají pravidelnými účastníky krajských kol. Velkým úspěchem v loňském ročníku pak byla účast Tomáše Hurdálka s funkčním modelem Teslova transformátoru na celostátní přehlídce v Boskovicích.


Pojďme na jeho úspěch navázat i v letošním ročníku a pusťme se do práce. Zužitkujme své zájmy a záliby.


Více informací na stránkách soutěže.

Harmonogram 40. ročníku

Školní přehlídky SOČ:              únor–březen 2018
Okresní přehlídky SOČ:            březen-duben 2018
Krajské přehlídky SOČ:            duben–do 15. května 2018
Celostátní přehlídka SOČ:       15.-17. června 2018, Slovanské gymnázium v Olomouci

Termíny jednotlivých přehlídek a místa konání budou upřesněny.