Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Školská rada  Gymnázia Kroměříž k 1. 1. 2015

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce zletilých žáků byli zvoleni:

Mgr. Silvie Mihaldová, Daniela Geislerová

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Marek Sedlák - předseda školské rady, PaedDr. Eva Kočařová

Za zřizovatele byli zvoleni:

Mgr. Jaroslav Němec, Ing. Věra Sigmundová


Volební řád školské rady schválený Radou Zlínského kraje

Školská rada dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon