Přihláška do kurzu pro přípravu k přijímacím zkouškám 2019

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Čtyřleté studium

Osmileté studiumPřijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny celkem tři třídy – dvě třídy osmiletého vzdělávání (přijato bude maximálně 56 uchazečů) a jedna třída čtyřletého vzdělávání (přijato bude maximálně 30 uchazečů).

Závazná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději k 31. 1. 2018 (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nepožadujeme). Kritéria pro první kolo přijímacího řízení budou zohledňovat hodnocení žáka v jednotných testech ověřování obsahu vzdělávání z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz .

Informace o přijímacích zkouškách do čtyřletého a osmiletého studia na našem gymnáziu podá ředitel školy.

Formulář přihlášky: