Škola organizuje kurzy zaměřené na přípravu pro testy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd. Bližší informace k přípravným kurzům najdete v přihlášce.