Základní informace o projektu

Výukové středisko aplikací otevřeného a svobodného software (VSAOSS) je dvouletý grantový projekt vytvořený Gymnáziem Kroměříž a financovaný z evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Partnery při realizaci projektu jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická a Město Kroměříž.

Záměrem projektu je seznámit uživatele se softwarem vyvinutým primárně pro Linux a následně uzpůsobeným také pro jiné operační systémy (Windows). Rostoucí obliba tohoto softwaru je způsobena zejména nulovými pořizovacími náklady, možností častých aktualizací a dobrou kvalitou. Právě multiplatformita činí z uvedených aplikací silný nástroj užitečný hlavně pro uživatele, kteří se rozhodnou následně přejít na Linux, ale i pro ty, kteří zůstanou u svého dosavadního operačního systému.

Cíle projektu jsou dva:

 1. přispět ke zkvalitnění vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách našeho regionu a
 2. poskytnout sérii počítačových kurzů pro širokou veřejnost. Všechna školení budou pro účastníky bezplatná.

V současné době je finanční podpora projektu ukončena. Závěrečné hodnocení projektu je ke stažení ve formátu PDF.

RNDr. Tomáš Mikulenka, vedoucí projektu

Nabídka kurzů výukového střediska

Základy na PC ve svobodném software

 • OO Writer a impress
 • OO Calc
 • Psaní všemi 10
 • Základy Linuxu

Více informací

Výukový software a práce s grafikou

 • Otevřený software v přírodních vědách
 • Grafika v OSS/FS (Gimp a OO Draw) i digitální fotografie
Více informací

Tvorba moderního webu

 • Web a CSS – začátečníci
 • Web a CSS – mírně pokročilí
 • Základy PHP
Více informací

Aktuality

listopad 2007

přehled kurzů projektu

31. 10. 2007

Ukončení projektu

25. 11. 2006

Prezentace na konferenci Openchange 2006

od listopadu 2006

Kurzy pro matky s dětmi

1. 6. 2006

Start kroužků pro studenty

27. 12. 2005

Zahájení výuky v kurzech

16. 12. 2005

Nová verze webové podpory

1. 11. 2005

Oficiální zahájení projektu

Osnovy kurzů (PDF)

A1 – OO Writer, Impress
A2 – OO Calc
A3 – Základy Linuxu
A4 – Všemi deseti
B5 – Grafika v OSS/FS
B6 – M, F a CH v OSS/FS
C7 – Web+CSS – začáteč.
C8 – Web+CSS – pokroč.
C9 – Základy PHP

K samostatnému studiu

Co je OSS/FS
PHP ve zkratce
Tabulka CSS (PDF)

Počet návštěvníků: