Zveme vás na tradiční dny otevřených dveří na naší škole. Nabízíme Vám prohlídku školy, odborných učeben a popovídání s žáky i učiteli školy o tom, jak to u nás chodí.


8. 12. 2017    (12. 30 - 16. 30)

9. 12. 2017    (09. 00 - 12. 00)

12. 1. 2018    (12. 30 - 16. 30)

13. 1. 2018    (09. 00 - 12. 00)

14. 2. 2018    (14. 00 - 17.00)


Všichni zájemci o studium budou mít připraveny informace o přijímacím řízení včetně ukázek testů přijímacích zkoušek.