DějepisDějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. (Cicero)

Akce a pozvánky

Dějepisná olympiáda "To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1939"

Tak nakonec do okresního kola prošli hned tři naši zástupci. 15. ledna proto zasedli v Muzeu Kroměřížska a pustili se do testu. Nejlépe vyšel Oldovi Wolfovi, který skončil za kroměřížský okres čtvrtý. Postupuje tedy do krajského kola, které se uskuteční 19. března opět v Muzeu Kroměřížska.

Události a výročí v historii i současnosti

29.-30. září 1938 - Mnichovská dohoda - v těchto dnech si opět připomínáme události vedoucí ke zničení české státnosti, kdy "bez nás o nás" rozhodly evropské mocnosti a donutily československou vládu souhlasit s odstoupením československého pohraničí ve prospěch nacistického Německa.

28. září (929/935) - Den české státnosti - opět si připomínáme příběh spojený s naší minulostí, a to zavraždění českého knížete sv. Václava svým bratrem Boleslavem. Příběh si připomínáme ne proto, že je to svým způsobem dobový bulvár, ale proč k němu vlastně došlo. Oba bratři měli naprosto odlišnou představu o tom, jak vést český stát a především, jaká by měla zahraniční politika. Tyto spory nakonec vygradovaly uvedenou vraždou. Neméně důležitý je ale i rozměr nábožensky-kulturní. Václav se krátce po smrti zařadil (i díky svému bratru, který jeho ostatky přenesl do Prahy) mezi svaté a české zemské patrony. Jeho příběh a odkaz se záhy odrazil v literatuře, hudbě, malířství nebo architektuře.

2. srpen 2017 - zemřel genpor. Jaroslav Klemeš (+95) - poslední z žijících výsadkářů, kteří byli vysazeni na území Protektorátu v roce 1945. Byl součástí výsadku Platinum-Pewter jako radista. Nejprve působil v prostoru Českomoravské vysočiny ve spoluprácui s odbojovou skupinou Rada tří, později se s velitelem Jaromírem Nechanským přesunuli do Prahy a navázali spolupráci se skupinou Zpravodajská brigáda a Českou národní radou. Tak jako řada jeho spolubojovníků ze západní fronty i on byl po roce 1948 vyhozen z armády, zatčen a odsouzen. Teprve po roce 1989 mu byly vráceny hodnosti a vyznamenání.