Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Zahraniční aktivity

Pro zkvalitnění výuky německého jazyka na naší škole organizují vyučující z předmětové komise němčiny pravidelné reciproční návštěvy našich družebních škol.
V několika uplynulých letech k nám také zavítal emeritní profesor Frank Räth, bývalý zástupce ředitele Gymnázia Grafa Eberharda v německém Bad Urach, který pro studenty pořádal dvoutýdenní konverzační kurzy. Ty probíhaly ve třech samostatných skupinách, každá ze skupin absolvovala jednu vyučovací hodinu denně, včetně soboty. Náš německý host se tak zcela nezištně a ve svém volném čase věnoval studentům naší školy.

V rámci zdokonalování výuky anglického jazyka pořádají vyučující angličtiny každoročně zahraniční jazykový kurz ve Velké Británii, kde volí různé destinace. V posledních letech jezdí s cestovní kanceláří Školské zájezdy s.r.o. Studenti přirozeně rozvíjejí svůj jazykový cit, navštěvují výuku cizího jazyka v dopoledních hodinách, odpoledne pořádají výlety za poznáním okolí (Irská republika, Skotsko). Žáci jsou ubytováni v prostředí rodilých mluvčích, kde se snaží vstřebávat britskou kulturu debatami na různá témata.

Předmětová komise francouzského jazyka pravidelně pořádá poznávací exkurze do různých regionů Francie. Žáci se tak seznamují s historií, přírodními krásami a současným životem této země. Díky těmto pobytům upevní své jazykové dovednosti a učí se je aktivně používat v praxi.

 

francie.jpg   anglie.jpg

 
Německo: Žáci Gymnázia Kroměříž objevovali Bádensko-Württembersko (R. Zahnaš, L. Dohnal)

Koncem března a začátkem dubna 2010 bylo možné na chodbách naší školy slyšet němčinu velmi často. Konalo se totiž další česko-německé setkání mládeže, které má na naší škole již dlouholetou tradici.

Po téměř půlročním odloučení jsme se s našimi německými přáteli opět setkali ve dnech 18. – 25. září, tentokrát však na německé půdě. V tyto dny absolvovalo 17 žáků gymnázia v doprovodu dvou učitelů němčiny výměnný pobyt  v Bad Urachu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

V poznávací části programu, který pro nás připravila německá strana, nechyběla prohlídka lázeňského městečka Bad Urachu a nedalekého univerzitního města Tübingenu. Nezapomenutelná pak byla návštěva hlavního města Bádenska--Württemberska Stuttgartu, kde největší obdiv se soustředil na muzea automobilek Mercedes-Benz a Porsche.

V bohatém programu nechyběla návštěva místní nemocnice a závodu na výrobu spodního prádla SassaMode, který ocenila nejen dívčí část naší výpravy.

Mimo kulturně-historické části programu uvítali kroměřížští gymnazisté diskotéku „Trödler“ a zamířili k oblíbenému turistickému cíli „Uracher Wasserfall“.

Po šesti dnech plných bohatých dojmů  jsme se z vlakové zastávky „Wasserfall“ vydali na zpáteční cestu do Kroměříže, která se stane v září příštího roku místem dalšího česko-německého setkání mládeže.


FrancieGymnázium Kroměříž v Paříži (M.Turková)

V posledních letech vznikla na Gymnáziu Kroměříž nová hezká tradice. Jeden podzimní týden je věnován jazykově – poznávací exkurzi do Francie, kde žáci uplatní své jazykové znalosti, seznámí se s historií, kulturou, ale i všedním životem.

Pro čtyřicítku studentů se letošní destinací stalo hlavní město Paříž a jeho okolí. Vše, co studenti znali nejen z hodin francouzštiny, ale i zeměpisu a dějepisu, bylo rázem před nimi. Levý břeh, pravý břeh, muzeum v Louvru, Eiffelova věž, všechny ty památky, za kterými přijíždějí tisíce turistů, ve své skutečné velikosti a kráse. Prohlídka zámků a zahrad ve Versailles a Fontenaibleau a následné srovnání s těmi kroměřížskými bylo pro mnohé zajímavé a poučné. A kromě všech těch památek studenti poznali něco, co se v hodinách nedovědí, nenaučí a nezažijí – tu jedinečnou atmosféru města nad Seinou.

Tento fantastický týden přinesl každému něco. Jednomu nezapomenutelné zážitky, druhému zúročení nabytých znalostí jazyka, pro dalšího to byla silná motivace ke studiu francouzštiny, ale pro všechny dohromady to byl příjemně a užitečně strávený čas.


Anglie: Náš člověk v Oxfordu (H. Horáčková)

Rok se s rokem sešel a studenti Gymnázia Kroměříž opět vyrazili na cestu do Velké Británie. Od 8. do 15.května poznávali život a krásy Oxfordu a okolí.

Kromě odpoledních výletů se studenti zdokonalovali v anglickém jazyce v kurzech s rodilými mluvčími a také v rodinách,kde bydleli.Někteří si své nové rodiče tak oblíbili,že se odmítali vrátit ke svým vlastním.Celý zájezd samozřejmě nemohl končit jinak než návštěvou Londýna. Velkým zážitkem byl jistě The Tower of London s korunovačními klenoty nebo plavba po Temži.

Pro velký úspěch budou určitě návštěvy země octových brambůrků,fish and chips a čaje s mlékem pokračovat.


Rakousko: Žáci Gymnázia Kroměříž v předvánoční Vídni (Z. Fuksová, R. Zahnaš)

Advent je tu a s ním i jedno tradiční rakouské lákadlo: vánoční trhy, kterým Rakušané říkají Christkindlmärkte.

Tak jako i v minulých letech, tak i letos uspořádala předmětová komise jazyka německého na Gymnáziu Kroměříž zájezd do předvánoční Vídně. Tentokrát tuto možnost nabídla žákům osmiletého studia, kteří se již druhým rokem pilně učí němčinu a chtěli by za několik let složit zkoušku z tohoto cizího jazyka a získat německý jazykový diplom ( Deutsches Sprachdiplom ).

Po krátké okružní jízdě Vídní, při které naši žáci mohli obdivovat nejvýznamnější stavby, především na známé ulici Ringstraße, jsme vystoupili v ulici Löwengasse, kde se nachází jedna z rarit Vídně  Hundertwasserhaus, dílo architekta Friedensreicha Hundertwassera, zástupce abstraktně dekorativního umění.

Co by to bylo za návštěvu Vídně, kdybychom neochutnali nějakou specialitu rakouské kuchyně. Myslíme, že pravý vídeňský řízek v tzv. Schnitzelhaus uspokojil i ty největší jedlíky, a tak po dobrém obědě jsme mohli vyrazit opět do ulic, a to před vídeňskou radnici, kde vládla příjemná vánoční atmosféra.

Vůně punče, množství krásně osvětlených stánků s nejrůznějšími pochutinami i řemeslnými výrobky udělalo krásnou tečku za určitě zdařilou exkurzí do předvánoční Vídně.

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software